Reiki-newlife.ru Вопросы и ответы › Луцький НТУ
Скопировать ссылку на вопрос


В статье приведена справочная информация, для того что бы найти подходящее решение именно под вас, советуем обратится к консультанту. Это бесплатно. Так же действует бесплатный номер по всей России

Луцький НТУ

Доступ до публічної інформації - Найбільш запитувані документи, інформація - Звіти про задоволення запитів на отримання інформації Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації Надання публічної інформації Луцьким національним технічним університетом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити: 1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є, 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на отримання публічної інформації може здійснюватися: усно: по телефону/факсом: (0332)746103 письмово: Луцький національний технічний університет, 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75 (на конверті вказувати Публічна інформація), Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді: від фізичної особи (зразок ), від юридичної особи (зразок ), від об`єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок ).

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою: (зразок ) Примітки: 1. Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Луцькому національному технічному університеті за адресами: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 401Б. 2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно. 7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 8.1. Луцький НТУ не володіє і не зобов`язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, 8.2.

Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, 8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток, 8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України Про доступ до публічної інформації, а саме не зазначено: прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є), загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо), підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Вопрос №97860 от 14.10.2016

reiki-newlife.ru

   Ответ: 26.10.2016
Похожие вопросы по теме
бесплатная юридическая
        консультация
юридическая
        консультация помощь юриста
reiki-newlife.ru

Сегодня адвокаты и юристы провели 57 консультаций,
а с 2012 года было проведено 881422 консультаций

reiki-newlife.ru

Для зарегистрированных юристов

Юридическая консультация | Вопросы с ответами | RSS | Карта сайта
© 2010-2015. Авторские права защищены.
Задать вопрос юристу
Сегодня юристы и адвокаты провели 50 консультаций,
а с 2012 года было проведено 813029 консультаций
Будьте всегда в курсе событий!
Подписывайтесь на наши страницы